Nasıl
Başaracağız?

REGÜLASYON

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu gelişmiş dünya standartlarında, bağımsız bir regülatör haline getireceğiz.

Türk Telekom’un lisans ve kalıcı sahiplik kaynaklı problemlerini çözeceğiz.

Mevcut oyuncuların yatırım yapmasını ve yeni oyuncuların sektöre girmesini sağlayacak regülasyonlar yapacağız.

Yerel yönetimler ile işbirliği yaparak fiber uzunluğunu 1 milyon km’ye çıkaracağız. Bu çerçevede 5 milyar dolar mertebesindeki maliyeti merkezi yönetim olarak üstlenecek ve ortak pasif altyapı şirketine hisse karşılığı koyacağız.

Tüm düzenlemeleri kullanıcıyı merkeze alarak ve interneti temel hak olarak tanıyarak ele alacağız. Tüketici hakları, bireysel haklar ve özgürlüklerle alakalı düzenlemelerde kullanıcı odaklı değişiklikler yapacağız.

İletişim alt yapısına dahil olan kamu, özel sektör ve akademideki paydaşların yüksek liyakata dayalı istihdamını gözeteceğiz.

TEKNOLOJİ

Ortak altyapının kurulumunu sağlayacağız. Herkesin inceleyip analiz edebileceği genel kamu erişimine açık, interaktif Türkiye Fiber Altyapı Haritasını yayınlayacağız.

5G dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu hizmeti OECD ülkeleri ile eş zamanlı olarak hizmete alacak ve online eğitim ile başlayacağız.

Uydu sistemlerini aktif kullanacağız. Temel hizmetleri sunmak ve acil ihtiyaçlarda kullanmak üzere ulusal ölçekte, kesintisiz ve 7/24 hizmet sağlayabilecek Uydu & VSAT internet servis sağlayıcıları (LEO) ile hizmet alımı için görüşmeler yapacağız.

Veri merkezlerini ülkemize çekeceğiz. Hem internet trafiğinin yurt dışına çıkışını azaltacak hem de girişimcilerimizin yetkinliklerini geliştirmek için fırsat yaratacağız.

Uluslararası kürsü sahibi olacağız. Silikon Vadisi’ne teknoloji büyükelçisi atayacağız. AB üyelik müzakerelerinde tek dijital pazarı önceliklendireceğiz. Uluslararası platformlar ile (BM, AB, OECD) sınır-ötesi veri akışı konusunda birlikte çalışacağız.

FONLAMA

Fiber Altyapı

Fiber uzunluğumuzu 1 milyon kilometreye çıkarmak için 75 milyar TL mertebesinde yatırım gerekir. Bunun yarısından çoğunu izin ve lisans bedelleridir. Bu meblağı, esasen kamudan kamuya (merkezden yerele) ödeyerek yatırım maliyetlerini düşüreceğiz.

Ücretsiz internet

6-25 yaş kişiler, öğretmenler ve akademisyenlerin (27.2 milyon kişi) tamamına 20 GB internet sağlamanın maliyeti senelik 10 milyar TL’dir. Neredeyse tamamen ilgili kamu gelirleri ile finanse edilebilir: (i) Evrensel Hizmet Fonu (1.6 milyar TL); (ii) telsiz gelirleri (2.6 milyar TL); ve (iii) ÖİV (4.9 milyar TL)

Evrensel Hizmet Fonu

2005’ten beri operatörlerden toplanan kaynak 12.9 milyar TL’dir. (tahsil edildiği yılın ortalama kuru ile 5 milyar dolar). EHF’yi ana misyonu çerçevesinde, 5H vizyonumuzu gerçekleştirmek için, şeffaf biçimde kullanacağız.

Türkiye Varlık Fonu

TVF tasfiyesi sonucu satılabilecek telekom ile alakalı hisselerle kaynak sağlayacağız.